ระบบบัญชีการศึกษา จะเปิดให้บันทึกข้อมูลครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 1 กรกฎาคม 2561
วีดีโอสอนวิธีกรอกข้อมูลระบบบัญชี [ ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 | ส่วนที่ 3 | ส่วนที่ 4 | ส่วนที่ 5 ] [ Facebook ]