สำหรับผู้ดูแลระบบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์ได้แยกผู้ใช้ระดับเขตพื้นที่ฯ ในงานระบบบัญชีการศึกษาออกจากระบบเดิม ดังนั้นผู้ดูแลระบบบัญชีของ สพท. จะต้องลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ทุก สพท.
โดยคลิกเมนูคำสั่ง "สำหรับ สพท. (ระบบบัญชี)" แล้วคลิกเลือก สร้างผู้ใช้ เพื่อลงทะเบียนใช้งานเพียงครั้งเดียว