---- แจ้งเพื่อทราบ ----
การรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปิดระบบวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 และปิดระบบในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16:30 น.