ระบบบัญชีการศึกษา จะเปิดให้แก้ไขข้อมูลครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 เวลา 16:30 น.
วีดีโอสอนวิธีกรอกข้อมูลระบบบัญชี [ ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 | ส่วนที่ 3 | ส่วนที่ 4 | ส่วนที่ 5 ] [ Facebook ]