ระบบบัญชีการศึกษา จะเปิดให้แก้ไขข้อมูลครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึง 14 กันยายน 2561 เวลา 16:30 น.
วีดีโอสอนวิธีกรอกข้อมูลระบบบัญชี [ ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 | ส่วนที่ 3 | ส่วนที่ 4 | ส่วนที่ 5 ] [ Facebook ]