แจ้งเพื่อทราบ เว็บไซต์จะเปิดให้บันทึก/แก้ไขข้อมูลตลอดเวลาโดยไม่ปิด แต่จะประมวณผลส่ง สพฐ. ตามระยะเวลาที่กำหนด

เว็บไซต์จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทำงานบนเบราเซอร์ Google Chrome