กำหนดปิดการรายงานข้อมูลระบบบัญชีเพื่อประมวลผล ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 24:00 น. จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน

เว็บไซต์จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทำงานบนเบราเซอร์ Google Chrome